Sunday, 29 January 2012

Paris Haute Couture : Elie Saab spring/summer 2012

Last week (as we all know,I suppose) we had a chance to enjoy in Haute Couture in Paris. What can I say? Plenty of stunning spring/summer collections. In my opinion, the greatest job did Christian Dior (Bill Gaytten), Chanel (Lagerfeld), Valentino and Elie Saab.
I have to say that I am a huge fan of Elie Saab. His collections are always very feminine and absolutely fabulous, especially sparkling gowns which are always the most beautiful part of collection and prove that Elie Saab is really one of the greatest designers in the world.

Prošli tjedan (kao što svi, pretpostavljam, znamo) imali smo priliku uživati u Visokoj modi (Haute Couture) u Parizu . Što da kažem? Mnogo zapanjujućih proljeće/ljeto kolekcija. Prema mom mišljenju, najveći su posao odradili Bill Gaytten za Christian Dior, Lagerfeld za Chanel, Valentino i Elie Saab.
Moram reći da sam ogromna obožavateljica Elie Saaba. Njegove su kolekcije uvijek vrlo žentsvene i apsolutno bajkovite, posebno svjetlucajuće haljine s kristalićima koje su uvijek najljepši dio kolekcije i dokaz su da je Elie Saab stvarno jedan od najvećih svjetskih dizajnera.


So, I was most fascinated by Saab's collection and that's the reason why this post is dedicated to him. His past (winter) collection was also beautiful in shades of white, off-white and gray, reminding us of the typical winter period with motifs of sparkling ice. Now, in harmony with nature and the arrival of spring and summer, Saab brings pastel colors, especially blue, orange and soft pink. The materials are visibly soft, but they have weight and we can notice the harmony of body and materials. The emphasis is mainly on the shoulders and neckline, as usual in Saab's collections.

Dakle, najviše sam bila očarana Saabovom kolekcijom i to je razlog zašto je ovaj post baš o njemu.. Njegova prošla (zimska) kolekcija bila je također prekrasna u tonovima bijele, prljavobijele i sive podsjećajući nas na tipično zimsko razdoblje s motivima svjetlucajućeg leda. Sada, u skladu s prirodom i dolaskom proljeća i ljeta, Saab nam donosi pastelne boje, posebno plavu, narančastu i nježno rozu. Materijali su vidljivo mekani,ali imaju težinu i možemo primjetiti sklad tijela i materijala. Naglasak je uglavnom na ramenima i dekolteu, kao i obično u Saabovim kolekcijama.


As always, Elie Saab chose a very natural makeup to accentuate the natural beauty of the female face. Haircuts were also simple, neat and sophisticated.
It is evident that the Saab really understands a woman in 21st century.

Kao i uvijek, Elie Saab odabrao je vrlo prirodan make up kako bi naglasio prirodnu ljepotu ženskog lica. Frizure su također bile jednostavne, uredne i sofisticirane. Očigledno je da Saab zaista razumije ženu 21. stoljeća.


Here you can watch whole Elie Saab Haute Couture 2012 Fashion Show in Paris.
Ovdje možete pogledati cijelu Haute Couture reviju Elie Saaba 2012. u Parizu.

xoxo

A.